Đm thnh v cng (VIETNAMESE)
TRANSLATED BY: Hai Linh

 

Đm thng v cng
Giy pht tưng  bừng
Đất  với trời
Se chữ đồng
Đm nay Cha con thần thnh tn thờ
Canh khuya ging sinh trong chốn hang  lừa
Ơn chu bu v bờ bến
Biết tm kiến của chi đền...

i Cha Thin đng
Cảm mến cơ hn
Nhấp chn phiền
Vương phong trần
i Thin Cha thương người đến qun mnh
Canh khuya ging sinh trong chốn cơ hn
Ơn chu bu v bờ bến
Biết tm kiến của chi đền

Submitted by: Loc Nguyen


Return to Homepage
Return to homepage