Sessiz gece, Kutsal gece (TURKISH)

Sessiz gece, Kutsal gece, herkes senin çevrende
Herþey parlak ve sakin, kutsal ve tatlý yavru
Huzur ile uyu.

Sessiz gece, Kutsal gece, çobanlar nöbette
Cennetten taþar kýlar, melekler der Halleluya
Kurtarýcýmýz doðdu, kurtarýcýmýz doðdu.

Sessiz gece, Kutsal gece yüzün nurla parlar
Tanrý oðlu, sevgi ýþýk, sen doðdun zulmet bitti
Bizlere nur doldu, bizlere nur doðdu.

Submitted by: Linda Tito


Return to Homepage
Return to homepage