Talang Patnubay (PILIPINO/TAGALOG)

Natanaw na sa Silangan
Ang Talang Patnubay
Nang gabing katahimikang
Ang Sanggol sa lupa'y isilang
Ng Birheng matimtiman,
Sa hamak na sabsaban.

H-m-m-m-!  H-m-m-m-!
H-m-m-m-!  H-m-m-m-!
Tulog na, Oh sanggol na hirang,
Hilig na sa sutlang kandungan
Ng Birheng mamtimtiman,
Ikaw ay aawitan.


Tahimik na gabi; Banal na gabi

Tahimik na gabi; Banal na gabi
Lahat ay kalmado; lahat maliwanag
Sa Birheng Ina at kaniyang Anak
Banal na Sanggol na mahinhing humihinga
Natutulog na kapayapaan
Na parang sa langit ang dama

Tahimik na gabi; Banal na gabi
Mga pastol; naroon sa sabsaban
Mga papuri ay maririnig
Mula sa mga anghel ng langit
Si Kristo ay ipinanganak
Tagapag-ligtas natin Siya

Tahimik na gabi; Banal na gabi
Anak ng Diyos; ilaw ng pag-ibig
Liwanag nagmumula sa Iyong mukha
Ay nagsisilaw ng pag-babasbas
Hesus, Panginoon 
Sa Iyong pagkapanganak


Submitted by: Chris Sundita and Ken Ramiro


Return to Homepage
Return to homepage