Stilla natt, heliga natt (SWEDISH)

Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå
och de vakande fromma två.
Kristus till Jorden är kommen,
oss är en frälsare född.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
kring de vaktande
herdars hjord,
rymden ljuder av glädjens ord:
Kristus till Jorden är kommen,
eder är Frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman
för Världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till Jorden är kommen,
oss är en frälsare född.


Stilla natt,
heliga natt.
Världen all slumrar still.
Ensamt vakar det heliga par.
Hulda barnet med ljuvligt namn
//: slumrar i moderlig famn ://.

Stilla natt,
heliga natt.
Änglars bud, himlaljud,
du för herdarna kungjort en gång.
Ännu ljuder den himmelska sång:
//: Frälsaren kommen nu är ://.


Submitted by: Jan Sternegard,  A. Hagelberg and Oskar Wigelius


Return to Homepage
Return to homepage