Bosiu bo kgutsitseng (SESOTHO)
TAKEN FROM: Hosanna 32

Bosiu bo kgutsitseng
Tsohle di phomotse,
Ke Maria ya hlobaetseng
Le Josefa ya tshepahalang
Bosiu bo botle !
Bosiu bo botle !

Bosiu bo kgutsitseng
Mangeloi a bina
Hamonate mane sebakeng
A utluwa ke badisana:
"Mopholosi o teng."
"Mopholosi o teng."

Siu bo halalelang !
Jesu ya bonolo
Lerato la hao ke le hlollang;
Le tswa molomong wa Modimo
O tswaletswe rona.
O tswaletswe rona.

Submitted by: Jako Olivier


Return to Homepage
Return to homepage