ТИХА НОЋ / Tiha Noć  (SERBIAN)
Translation by Boban Milovanovic - first verse adaptation from Croatian to Serbian and Orthodoxy

ТИХА НОЋ

Тиха ноћ, света ноћ,
Поноћ је, спава све,
Само Марија с Јосифом бди,
Свето Дете у јаслама спи,
Небески краси Га мир,
Небески краси Га мир.

Дивно је, свечано је,
Баш као те ноћи свете,
Када зачу се анђелски глас:
Пастири, славите, роди се Спас,
Мир је између нас,
Христос је између нас.

Света ноћ, тиха ноћ,
Божији Син новорођени,
Савез вечни, нераскидиви,
Благодат роди се свету са Њим,
Љубав, праштање, мир...
Праштање, љубав и мир.


Српски текст: ђакон Бобан Миловановић


Tiha Noć

Tiha noć, sveta noć,
Ponoć je, spava sve,
Samo Marija s Josifom bdi,
Sveto dete u jaslama spi,
Nebeski krasi ga mir,
Nebeski krasi ga mir.

Divno je, svečano je,
Baš kao te noći svete,
Kada začu se andjelski glas,
Pastiri slavite, rodi se Spas,
Mir je između nas,
Hristos je izmedju nas.

Sveta noć, tiha noć,
Božiji Sin novorodjeni,
Savez večni, neraskidivi,
Blagodat rodi se svetu sa Njim,
Ljubav, praštanje, mir,
Praštanje, ljubav i mir.


Srpski tekst: djakon Boban Milovanović

Return to Homepage
Return to homepage