Po lelei (SAMOAN)

Po lelei
Felemu
La tatou
faamanu
Sa iloa ai le fetu
Mo malia ma Iesu

Moe lelei ia oe
Moe lelei ia oeSubmitted by: Steve Bailes


Return to Homepage
Return to homepage