Please visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor

Cicha noc (POLISH)


Cicha noc, święta noc

Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem,
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkieko majestatu
niesie dziś całemu światu
odkupienie win.


Cicha noc, święta noc

Cicha noc, święta noc
wszystko śpi, atoli
Czuwa Józef i Maryja
Niech więc Boska ich Dziecina
W błogim pokoju śpi.

Cicha noc, święta noc
Tobie cześć, chcemy nieść
Boś pastuszkom oznajmiony
przez Anielskie Alleluja
Jezu witamy Cię

Cicha noc, święta noc
Boże nasz, serca masz
Radość sprawia nam nowina
że nadeszła ta godzina
w którejś narodził się


Submitted by: Grzegorz Sameryt, Primoś Peterlin and Joanna.


Return to Homepage
Return to homepage