O lejl ta` skiet (MALTESE)

O lejl ta` skiet, lejl tal-Milied,
Lejl ghaziz - lejl qaddis!
Dawlet is-sema - il-kewkba li ddiet,
Habbret li l-fidwa tal-bniedem inbdiet:
Kristu hu mhabba bla qjies!
Kristu hu mhabba bla qjies!

O Lejl ta` skiet, lejl tal-Milied,
Lejl hanin - tal-Bambin
Instama` l-ghana - li gej mis-smewwiet,
L-ghana ta` l-angli li fih il-kelmiet;
Glorja lil Kristu f`kull hin!
Glorja lil Kristu f`kull hin!

O Lejl ta` skiet, Lejl tal-Milied,
Griet l-ahbar - li fil-ghar
Twieled fil-faqar - ir-Re tar-Rejjiet,
Gara kif Alla kien wieghed u ried:
Il-Kbir miraklu kien sar!
Il-Kbir mirablu kien sar!

Submitted by: Albert Zammit


Return to Homepage
Return to homepage