Tahimic ya, at masala (KAPAMPANGAN)

Tahimic ya, at masala
Ing bengi canita
Ing birhen ampo ing anac na
Ing nuan a ninyu mibait ya
Matudtud tang payapa,
Matudtud tang payapa!

Deng magpastul careng tupa
Iquit de ing tala
Saslag qng Bethlehem canita
At migcanta lang "alleluya"
Y Cristo mibait ya,
Y Cristo mibait ya!Submitted by: EITURLA@aol.com


Return to Homepage
Return to homepage