Nuit pèzib, nuit se sant (HAITIAN CREOLE)
TRANSLATION BY FR. DICK WILDEMAN, ST. JOSEPH PARISH, EVANSVILLE, IN


Nuit pèzib, nuit se sant,
tout sa kal, tout sa klè
toutotou vyèy-sa, manman e bèbè
pitit sant ki janti e dou
dormi nan lapè de syèl
dorminan lapè de syèl.


Submitted by: Jane Mason
Return to Homepage
Return to homepage