Stille nacht, Heilige nacht (DUTCH)

Stille nacht, Heilige nacht,
David's zoon lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen heer,
Hij, der schepselen heer.

Hulp'loos kind, Heilig kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
Werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor,
Leer m'U danken daarvoor.

Stille nacht, Heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht.
Aan een wereld, verloren in schuld,
God's belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d'eer,
Amen, Gode zij d'eer.


Stille nacht, Heilige nacht (DUTCH)
PREVIOUSLY KNOWN AS THE ROMAN CATHOLIC VERSION

Stille nacht, heilige nacht,
alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoog heilige paar,
lieflijk Kindje met goud in het haar.
Sluimert in hemelse rust,
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God! Liefde lacht
vriend'lijk om uwe god'lijke mond.
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus, van uwe geboort',
Jezus, van uwe geboort'!

Stille nacht, heilige nacht,
herders zien 't eerst uw pracht;
door den eng'len alleluja
galmt het luide van verre en na:
Jezus, de redder, ligt daar,
Jezus, de redder, ligt daar.
 

Submitted by: Frank Petersohn, Dirk van Leeuwen and Ron Schoof 


Return to Homepage
Return to homepage